مراسم با شکوه اربعین امام حسین (ع) امسال در حالی برگزار شد که شبکه العالم به زوایای جدید از این رویدا عظیم بین المللی پرداخت. پوشش ویژه کنفرانس ندا الاقصی و حضور قابل توجه و معنا دار اتباع فلسطین، اندیشمندان و فعلان این حوزه در این مراسم از جمله این موارد است.