تعطیلات حجم معاملات بورس را کاهش داد

  • 1398/08/10 13:38:24
  • 0 نظر
  • 344
  • منبع : ایسنا
  • کد خبر : 94481

به گزارش فبنا، در پایان معاملات هفته منتهی به 8 آبان ماه 98، شاخص کل با 3853 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 339 هزار و 661 واحد رسید. شاخص کل هم وزن  با 3737 واحد افزایش معادل 4.62  درصد  به رقم 84562  واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول با 2618 واحد افزایش به رقم 225 هزار و 875  واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 8659 افزایش عدد 627 هزار و 871 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1.17  درصد و شاخص بازار دوم با  1.4  درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند.

در سه روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 30918 میلیارد ریال بالغ شد که به دلیل تعطیلات نسبت به هفته قبل 40 درصد کاهش یافت.

در ضمن تعداد 7082 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 156 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  41 درصد و  12.8  درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد 317 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 3239 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هرکدام به ترتیب با 40 و 41 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 100 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 50 میلیارد ریال معامله شد.

نظرات
  • 0 نظر