اوج گیری تورم در کشورهای همسایه

  • 1400/01/16 08:57:39
  • 0 نظر
  • 18
  • منبع : ایسنا
  • کد خبر : 323451

به گزارش فبنا، به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم پاکستان در 12 ماه منتهی به مارس با 0.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به 9.05 درصد رسید که این نرخ، بالاترین تورم ثبت شده در پاکستان طی هشت ماه اخیر محسوب می شود.

در بین بخش‌های مختلف، تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی 11.58 درصد، لباس و پوشاک 10.72 درصد و خدمات 10.62 درصد بوده است.  از سوی دیگر کمترین تورم در بخش مراقبت های درمانی با 8.81 درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان در این ماه 0.36 درصد اندازه‌گیری شده که 1.44 درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل بوده است.

متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی 1957 تا 2020 معادل 7.61 درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر 1973 با 37.81 درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه 1959 با منفی 10.32 درصد بوده است.

از سوی دیگر نرخ تورم در گرجستان افزایشی بوده است. تا پایان 12 ماه منتهی به مارس، نرخ تورم در گرجستان با 3.6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 7.2 درصد رسیده است که این نرخ، بالاترین نرخ تورم در 10 سال اخیر محسوب می‌شود.

مراقبت های درمانی با 13.6 درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، لوازم منزل با تورم 12 درصد در رده بعدی قرار دارد.

از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به مواد غذایی با تورم 5.7 درصدی و تنباکو با تورم 8.9 درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در این ماه 4.2 درصد اندازه‌گیری شده که 3.1 درصد بیشتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.

 متوسط نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی 1996 تا 2020 معادل 7.17 درصد بوده است که بالاترین تورم مربوط به آوریل 1996 با 59.31 درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می 2012 با منفی 3.3 درصد بوده است.

نظرات
  • 0 نظر