چند درصد از چک‌ها برگشت خوردند؟

  • 1398/12/08 13:48:04
  • 0 نظر
  • 35
  • منبع : ایسنا
  • کد خبر : 158153

به گزارش فبنا، آمار بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای در دی‌ امسال از این قرار است که در کل کشور بالغ بر 8.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 110 هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.8 و 12.4 درصد افزایش داشته است.

در این ماه در استان تهران حدود 2.8 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 57 هزار میلیارد تومان مبادله شده و بدین ترتیب 51 درصد از چک‌های مبادله‌ای کل کشور در این ماه در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است که بیشترین سهم را نسبت به سایر استان‌ها دارند.

این در حالی است که 64.1 درصد از ارزش چک‌های فوق نیز در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، در دی‌ امسال 7.7 میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 99 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب پنج و 13 درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب 91.8 و 89.9 درصد وصول شده است.

در استان تهران نیز حدود 2.6 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد 92.6 و از نظر ارزش 91.2 درصد از کل چک‌های مبادله شده این استان وصول شده است.

با این حال بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به استان‌های گیلان، یزد و البرز اختصاص یافته و در مقابل استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان و لرستان پایین‌ترین تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.

براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی این نسبت از نظر ارزش نیز استان‌های ایلام، البرز و گیلان را در رده‌های نخست و استان‌های کرمانشاه، کرمان و خراسان جنوبی را در پایین‌ترین رده‌های نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان قرار داده است.

به این ترتیب در دی‌ماه سال جاری در کل کشور حدود 694 هزار فقره چک به ارزشی حدود 11 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.9 و 7.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. به این ترتیب از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه به ترتیب 8.2 و 10.1 درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.

سهم استان تهران از چک‌های برگشتی 205 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 5000 میلیارد تومان بوده که از نظر تعداد 7.4 درصد و از نظر ارزش 8.8 درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

بنابر گزارشی که بانک مرکزی از علل چک‌های برگشتی در دی‌ امسال منتشر کرده در کل کشور بالغ بر 666 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 10 هزار میلیارد تومان به دلیل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده به عبارت دیگر در کل کشور از نظر تعداد 99.1 درصد و از نظر ارزش 94.1 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود 194 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 4600 میلیارد تومان به دلایل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده است.

در این ماه همچنین در کل کشور بالغ بر 843 هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از 141 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.3 و 15 درصد افزایش داشته است. به این ترتیب در این ماه 46.2 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است.

نظرات
  • 0 نظر