در سال 97

تورم تولیدکننده از 47 درصد عبور کرد

  • 1398/03/21 06:50:25
  • 0 نظر
  • 11
  • منبع : مهر
  • کد خبر : 28447

به گزارش فبنا، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران در سال ١٣٩٧ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با 47.5 درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦، به عدد ٣4٧.٢ رسید. این شاخص در سال ١٣٩6 عدد 236.4 بوده و نسبت به سال ١٣٩5، ١٢.٩ درصد افزایش یافته بود. این شاخص در تمام فصل‌های سال مورد بررسی (١٣٩6) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با 18.6 درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل‌های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیش‌ترین آن مربوط به فصل زمستان، 66.3 درصد، است.

در ادامه به توضیح اعداد شاخص و درصد تغییرات آن‌ها در سطح بخش‌های اصلی و اختصاصی می‌پردازیم.

بخش کشاورزی

شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در سال ١٣٩٧ با 48.8 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣6٨.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩6 برابر با 247.5 بوده که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل بهار و به میزان ٢٣.٩ درصد نسبت به فصل قبل است. این شاخص در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی به جز فصل زمستان افزایش داشته است.

بخش معدن

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال ١٣٩٧ با 50.9 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣5٠.٠ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩6 برابر با ٢٣٢.٠ بوده که نسبت به سال قبل ١٧.٣ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیش‌ترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ١٧.٢ درصد بوده است.

بخش صنعت

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی صنعت در سال ١٣٩٧ با 64.6 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 382.4 رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩6 برابر با 232.4 بوده که نسبت به سال ١٣٩5، 15.5 درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیش‌ترین افزایش آن در فصل پاییز معادل 23.5 درصد بوده است.

بخش برق

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در سال ١٣٩٧ با 4.7 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ١٢6.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩6 برابر با 120.5 بوده که نسبت به سال قبل ٨.١ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصل‌های پاییز و زمستان به ترتیب با 11.6 و 4.6 درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصل‌های سال ١٣٩٧ با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است.

بخش اختصاصی خدمات

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در سال ١٣٩٧ با 22.2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 296.5 رسید. این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد 242.6 بوده که نسبت به سال قبل ٨.٩ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل پاییز به میزان ٨.٨ درصد می‌باشد. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است.

برای مشاهده جزئیات خبر به اینجا مراجعه کنید.

نظرات
  • 0 نظر