ثروتمندترین کشورهای جهان کدامند؟

  • 1398/04/17 10:23:22
  • 0 نظر
  • 29
  • منبع : ایسنا
  • کد خبر : 35495

به گزارش فبنا، همان گونه که در توزیع ثروت بین افراد مختلف یک جامعه اختلاف زیادی وجود دارد، توزیع ثروت در بین کشورهای جهان نیز بسیار نامتوازن است و تقریباً می‌توان گفت که بسیاری از کشورها ثروتی در اختیار ندارند. طبق اعلام مؤسسه "گلوبال ولث میگریشن" ثروتمندترین کشورهای جهان در بازه زمانی 2018 تا 2028 عبارت خواهند بود از:

1- آمریکا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 60.7 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 72.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

2- چین

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 23.6 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 51.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 120 درصد افزایش

3- ژاپن

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 19.1 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 24.9 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 30 درصد افزایش

4- هند

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 8.1 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 22.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 180 درصد افزایش

5- استرالیا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 6 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 10.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 80 درصد افزایش

6- انگلیس

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 9.1 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 10 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

7- آلمان

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 8.8 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 9.7 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

8- کانادا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 6 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 7.8 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 30 درصد افزایش

9- فنلاند

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 5.9 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 6.4 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

10- ایتالیا

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2018: 3.8 تریلیون دلار

مجموع ثروت در اختیار شهروندان تا پایان سال 2028: 4.2 تریلیون دلار

میزان تغییرات ثروت تا یک دهه آینده: 10 درصد افزایش

نظرات
  • 0 نظر